Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond

Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond som støtter:

  • Unge erhvervsfolks dygtiggørelse ved studieophold i udlandet med henblik på at arbejde i en privatejet virksomhed
  • Ældre svagelige erhvervsfolk i Frederikssund eller disses pårørende
  • Lægers eller andre videnskabsmænds arbejde med forskning indenfor uopklaret sygdom
  • Andre almenvelgørende og eller almennyttige formål

Se mere om at ansøge midler her

Bestyrelsen er:

  • Michael Brockenhuus-Schack (formand)
  • Susanne von Rosen
  • Peter A. Siemssen
  • Christian Th. Kjølbye

Bestyrelsens ledelseshverv fremgår under dokumenter: “Oversigt over bestyrelsens ledelseshverv” (pdf).