Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond.

Legater uddeles i maj og november måned. Fristen for at ansøge er henholdsvis 15. april og 15. oktober.

Fonden yder støtte til følgende 4 formål:

Studierejseophold i udlandet for MBA- og økonomistuderende

Vi støtter initiativrige studerende til at realisere drømmen om at dygtiggøre sig ved studier i udlandet, med henblik på efterfølgende at arbejde i en privatejet erhvervsvirksomhed.

Unge erhvervsfolk med job i privat virksomhed, der har afsluttet en bachelor uddannelse og som søger til et MBA studie.

MBA studie - Ansøg

Økonomistuderende med afsluttet bachelor, som læser til kandidat (masteruddannelsen) på handelshøjskoler eller universiteter (f.eks. CBS, Københavns Universitet eller tilsvarende uddannelsesinstitution).

Øvrige ansøgere f.eks. jurastuderende og ingeniører kan således ikke søge støtte til studierejselegater under dette formål. Heller ikke under Almen velgørende formål.

Kandidat studerende - Ansøg

Ældre og svagelige erhvervsfolk i Frederikssund

Vi støtter ældre svagelige handels-, industri- eller erhvervsfolk i Frederikssund eller disses pårørende for hvem det uforskyldt er gået tilbage.

Ansøg om støtte til ældre og svagelige erhvervsfolk i Frederikssund

Forskning i uopklaret sygdom

Fonden støtter læger til forskning indenfor cancer, gangræn eller anden uopklaret sygdom.

Fonden støtter ikke PHD-projekter.

Ansøg om støtte til forskning

Almenvelgørende formål

Endelig støtter fonden andre almenvelgørende og almennyttige formål.

For at et formål kan anses for almenvelgørende kræves, at formålet skal komme en bredere kreds til gode f.eks. sociale, kunstneriske, miljømæssige, videnskabelige, humanitære, undervisningsmæssige eller nationale formål.

Bemærk venligst: Ansøgere til studierejselegater kan ikke søge støtte som almenvelgørende formål.

Ansøg om støtte til almenvelgørende formål