Skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse,
jf. årsregnskabslovens § 77 a”.

Skemaer:

Skema for 2022

Skema for 2021

Skema for 2020

Skema for 2019

Skema for 2018

Skema for 2017

Skema for 2016

Skema for 2015