Fondens fundats, der beskriver vedtægter og regler for fonden, kan hentes her:

Fundats Kai Langes Fond 2018 (pdf dokument)