Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Kai Lange og Gunhild Langes Fond (“Fonden”, ”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond
CVR-nr. 25 91 68 40
c/o Hannah Kvetny
Amalievej 1
1875 Frederiksberg C

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1. Ansøgning om midler:

Vi behandler dine personoplysninger til at behandle og evaluere din ansøgning om:

 • Tildeling af støtte til studierejseophold i udlandet for MBA- og økonomistuderende.
 • Tildeling af støtte til ældre svagelige handels-, industri- eller erhvervsfolk i Frederikssund eller
 • deres pårørende.
 • Tildeling af støtte til lægevidenskabelig forskning.
 • Tildeling af støtte til øvrige almenvelgørende og almennyttige formål.

Ved behandlingen vurderer vi, om du har indsendt de påkrævede oplysninger for at kunne komme i betragtning til at opnå støtte, og for at kunne vurdere din ansøgning med henblik på eventuelt at opnå støtteudbetaling fra fonden, samt for at kunne træffe beslutning om enten tilsagn eller afslag på ansøgningen.

2.1.1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Personlige detaljer og kontaktinformation: f.eks. navn, email adresse, adresse og telefonnummer.
 • Uddannelsesmæssige oplysninger: f.eks. CV, karaktergennemsnit, studie, uddannelsesinstitution og dato for bestået eksamen.
 • Jobmæssige oplysninger: f.eks. CV, stillingsbetegnelse og navn på arbejdsgiver.
 • Oplysninger om studieophold: f.eks. uddannelsesinstitution, udgifter til studieophold, budget og finansieringsbehov.
 • Oplysninger om finansieringsbehov.

NB! Vi indsamler ikke følsomme personoplysninger og frabeder os modtagelsen heraf.

2.1.2. Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.

2.1.3. Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger på følgende behandlingsgrunde:

 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i/gennemførelse af foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, som du er part i).

2.1.4. Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, og finansielle institutioner, herunder Danske Forvaltning, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.
 • Offentlige myndigheder.

2.1.5. Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Generelt vil personoplysninger vedrørende imødekomne ansøgninger og bevilling af midler blive opbevaret i op til 6 år fra udbetaling af midler (som følge af bogføringsloven), mens øvrige ikke imødekomne ansøgninger vil blive slettet efter 6 måneder efter afholdt bestyrelsesmøde, medmindre der er specielle grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

2.2 Udbetaling af midler og støtte:

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med udbetaling af midler og støtte, såfremt vi beslutter at bevillige dig midler.

2.2.1 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktinformation: f.eks. navn, email adresse, adresse og telefonnummer.
 • Bankoplysninger: f.eks. kontonummer.
 • CPR-nummer.

2.2.2 Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.

2.2.3 Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger på følgende behandlingsgrunde:

 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i/gennemførelse af foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, som du er part i).
 • Artikel 6.1.c (nødvendig for at kan overholde en retlig forpligtelse (lovpligtige indberetninger til SKAT, Erhvervsstyrelsen m.v.).

2.2.4 Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, og finansielle institutioner, herunder Danske Forvaltning, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.
 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT.

2.2.5 Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Generelt vil personoplysninger vedrørende imødekomne ansøgninger og bevilling af midler blive opbevaret i op til 6 år fra udbetaling af midler (som følge af bogføringslovens bestemmelser), mens øvrige ikke imødekomne ansøgninger vil blive slettet efter 6 måneder efter afholdt bestyrelsesmøde, medmindre der er specielle grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

2.3 Kommunikation i øvrigt:

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne besvare dine henvendelser samt i øvrigt kommunikere med dig.

2.3.1 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktinformation: f.eks. navn og email adresse.

2.3.2 Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.

2.3.3 Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger på følgende behandlingsgrunde:

 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for at forfølge Fondens legitime interesse i effektivt at kunne besvare dine henvendelser samt i øvrigt kommunikere med dig).

2.3.4 Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, og finansielle institutioner, herunder Danske Forvaltning, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.
 • Offentlige myndigheder.

2.3.5 Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser samt anden kommunikation i øvrigt blive slettet efter 1 år, medmindre der er specielle grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

3. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

4. Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med * under i ansøgningsprocessen på vores hjemmeside er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at behandle din ansøgning om midler eller støtte, ligesom vi heller ikke vil kunne foretage udbetaling af midler eller støtte.

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at anvende fondens kontaktfunktion (se her).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 7. september 2018