Legatet uddeles i maj og november måned. Fristen for at ansøge er henholdsvis 15. april og 15. oktober.

  Dine kontakt oplysinger:

  Dit navn *

  Din e-mail *

  Adresse *

  Postnummer *

  By *

  Telefon *

  For at komme i betragtning til støtte, skal du kunne svare ja til følgende:

  ja

  ja

  ja

  ja

  ja

  Nøgleoplysninger om bestået bachelor:

  Karaktergennemsnit *

  Studie *

  Uddannelsesinstitution *

  Dato for bestået eksamen (dd/mm/yy)*

  Nøgleoplysninger om nuværende job:

  Stillingsbetegnelse*

  Navn på firma*

  Nøgleoplysninger om studieophold:

  Navnet på universitetet i udlandet *

  Startdato for opholdet (dd/mm/yy) *

  Slutdato for opholdet (dd/mm/yy) *

  Samlede udgifter til udlandsopholdet *

  Finansieringsbehov *

  Ansøgning og CV:

  Motiveret ansøgning (max 4000 tegn) *

  CV i rent tekstformat *

  (Dette er påkrævet, for at vi hurtigt kan danne os et overblik over ansøgerne.)

  CV som pdf eller andet dokument (valgfrit)

  Dokumenter, som skal vedlægges ansøgningen:

  Specificeret budget *

  Dokumentation for beståede eksaminer *

  Dokumentation for optagelse på uddannelsesinstitution *

  Andre relevante dokumenter:

  Dokument 1

  Dokument 2

  Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik (læs mere her).